Onderwijs: not-connected?

Volgens Pieter de Vries neemt de 2.0-kloof in rap tempo toe en brokkelt daarmee het opleidingsestablishment af.

De onderwijs- en opleidingswereld komt slechts matig vooruit. Er is sprake van een gebrek aan budget, begrip, rechten, tijd, motivatie en van bewuste onbekwaamheid. In tegenstelling tot veel van de consumenten van onderwijs en opleidingen, zien de producenten geen mogelijkheid om bij te houden welke nieuwe technologieen het daglicht zien, laat staan om uit te vinden hoe het werkt en hoe het zinvol gebruikt kan worden.

Kort na het onderzoek van Jeroen Onstenk naar de inzet van web 2.0 technologie, dat volgens Wilfred te vroeg is uitgevoerd, nu een prikkelende gastcolumn in elearning.nl van Pieter de Vries, onderzoeker aan de TU Delft.

De vraag wat ´social networking´ en ´social media´ voor het onderwijs kunnen betekenen, wordt nogal wisselend beantwoord. Er is bij Economist.com zelfs een compleet debat aan gewijd. Of Hyves nu wel of niet moet worden ingezet, de tijd zal leren of het establishment inderdaad afbrokkelt. ‘Disruptive technology’ heeft nu eenmaal vaker dit effect.

Docenten die bijvoorbeeld Hyves willen inzetten, zullen als vertegenwoordigers van datzelfde ‘establishment’ toch allereerst door de student moeten worden geaccepteerd op basis van hun eerst ‘krabbel’. 

Het gaat domweg niet om de technologie maar om de verhoudingen en rollen die het  resultaat zijn van sociale innovatie in het onderwijs. Pas als de studenten ook de docenten gaan zien als hun gelijke (kenmerkend voor informeel leren), maken die docenten kans om tot deze informele netwerken te worden toegelaten.

Leave a Reply