Informal learning vs. formal education

A recent study by the Joseph Rowntree Foundation (Wikeley et al, 2007) found that the relationships between learners and their educators has an important impact on their overall learning experience. Significant numbers of young people reported that they had more positive experiences from learning in informal settings compared with learning within the formal setting of school.

Furthermore, the findings indicated that learners viewed their informal educators as ‘experts’ who treated them as ‘co-learners’, whereas their formal educators were seen as simply delivering a ’system’ where the relationship was more one way – that of teacher to learner.

But is this really true? And, if so, can formal education learn from its informal counterpart, utilising the technologies that young people use outside of school, to offer a diverse, flexible and relevant curriculum? And can school realistically take a co-design approach to lesson planning, with teachers and students acting as co-learners? (zie de Futurelab blog)

Kloppen de verontrustende conclusies uit het onderzoek van de Rowntree Foundation?

Een aantal voorbeelden van leraren die te weinig luisteren naar leerlingen werden vandaag nog gegeven door Jos Letschert bij zijn afscheid als lector implementatie onderwijsinnovatie bij de Hogeschool  Edith Stein. En zijn boek “Wat leraren willen! Over veranderingen in onderwijs van binnenuit” bevat meer voorbeelden van die strekking. Het is interessant om te horen en te lezen dat leerlingen van bijvoorbeeld groep 6 worden geïnterviewd in het kader van een onderzoek en dat hun mening door onderzoekers  ook serieus wordt genomen.

Als je wilt dat jongeren je serieus nemen is het volgens mij inderdaad belangrijk dat je hen serieus neemt en ze beschouwt als co-learners. Iets vergelijkbaars werd niet zo lang geleden door Etienne Wenger tijdens een interview geuit. Wenger stelt dat de expert/professional moet leren erkennen dat ook de patiënt/klant/student een soort expert is. De student is dat met name als het gaat om het leren.  Zie voor het interessante interview met Wenger het laatste nummer van het blad Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit.

Futurelab wil het in ieder geval ook (zeker!) weten en verder onderzoeken. Ze doen een oproep om ideeën aan te dragen die het buitenschoolse, informele leren als onderzoeksobject hebben. De belangrijkste vraag is hoe het informele leren kan worden ondersteund.

Futurelab ‘Ideas Incubator’ focuses on informal learning

This year, in recognition of the educational need to make informal learning more visible, Futurelab’s annual call for ideas is focusing on ‘Imagine a way to support learning outside school’. Anyone with an interest in education, including school staff and students, is welcome to enter. The most innovative ideas will be developed with a team of experts and showcased through a series of high profile events and the media.

Open from 21 Jan–29 Feb 2008. For details on how to enter, go to www.futurelab.org.uk/ideas

Leave a Reply