Programma [email protected] afgesloten, feed weg

Het programma [email protected] (een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief)  is per 31 december 2007 afgesloten. De BurgerServiceCode, de WebWijzerAward en het BurgerOverheidPanel zijn overgegaan naar het programma Burgerlink, dat ook het project Kwaliteitshandvesten uitvoert. Het programma Burgerlink is een initiatief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma o.l.v. Matt Poelmans is ondergebracht bij ICTU.

Een vreemde ontwikkelng: van onafhankelijk forum naar overheidsinitiatief. En ik ben meteen mijn rssfeed kwijt, want Burgerlink (dus ICTU) biedt blijikbaar voorlopig nog geen feed aan. Vervelend!

Leave a Reply