Talentcoaches in het onderwijs en andere hervormingen

 

“Onderwijshervorming:
kwestie van talenten coachen of meer aandacht voor funderende competenties?”

De Nationale DenkTank 2007 heeft op 19 december haar eindrapport ‘Succes op school!’ gepresenteerd. Opnieuw wordt het onderwijs geconfronteerd met een aantal ideeën. 

Het aanstellen van talentcoaches vindt de MBO Raad bijvoorbeeld wel een interessante suggestie. (bron)

Dezelfde suggestie maakt een vrij heftige reactie los bij Rector Frank van der Duyn Schouten (Universiteit Tilburg):

De talentcoach van de Denktank? Dat is een ramp. Wéér een speler op het veld erbij, terwijl de student toch echt zélf moet leren kiezen. (bron)

Ook VO-voorzitter Slagter is niet ondersteboven van talentcoaches. Hij is er wel voor meer te letten op “wat de kernkwaliteit van de scholier en student is.”

Als het gaat om die ‘kernkwaliteit’ van de student merkt  Van der Duijn Schouten verder op dat de voorbereiding op een universitaire master van de zijde van het VO tekortschiet wegens vooral de gebrekkige aandacht voor de drie succesbepalende vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Interessant want deze competenties spelen ook een belangrijke rol bij de overgang van MBO naar HBO en eigenlijk in alle lagen van het onderwijs.

Dit inzicht was aanleiding voor de staatssecretaris om opdracht te geven aan de expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen en taal advies uit te brengen over een conceptueel kader en de “de inhoud, het niveau en de formulering van een in referentieniveaus beschreven geordende reeks leerstofcomponenten die leerjaren / studiejaren / opleidingen overstijgen.”

Over de examinering van deze funderende competenties zal de staatssecretaris in de maand februari een voorstel lanceren. Nu in korte tijd de raamwerken Nederlands en Wiskunde zijn gepresenteerd, zou ik als MBO raad vooral geïnteresseerd zijn in de wijze waarop de staatssecretaris zich een landelijke vorm van examinering voorstelt.

Na het recente, parlementair onderzoek zijn grootschalige onderwijshervormingen even ‘not done’ zo lijkt het wel en wordt liever gesproken over ‘ finetuning’. Het is de vraag waartoe de voorstellen van Van Bijsterveldt in februari 2008 gerekend mogen worden: grootschalige hervormingen of finetuning?

Leave a Reply