Einde van het formele leren uit het Industriële tijdperk?

Graham Attwel spreekt van een ‘dramatic step’ in zijn bericht over het besluit in Merseyside elf traditionele scholen te sluiten en te vervangen door ‘learning centres’. De scholen worden in opdracht van de Knowsley Council uiterlijk in 2009 vervangen door een zevental ‘state-of-the-art, round-the-clock, learning centres’ voor verschillende beroepsrichtingen, uiteenlopend van schoonheidsverzorging tot technologie. De overheid steunt het programma met £ 150 miljoen. Een ingreep die onder andere is ingegeven door de slechte resultaten van studenten over de hele linie.

The style of learning will be completely different. The new centres will open from 7am until 10pm in both term-time and what used to be known as the school holidays. At weekends, they will open from 9am to 8pm.

Youngsters will not be taught in formal classes, nor will they stick to a rigid timetable; instead they will work online at their own speeds on programmes that are tailor-made to match their interests.

Children will be able to study haircare, beauty therapy, leisure and tourism, and engineering as well as the more traditional academic subjects.

They will be given their day’s assignments in groups of 120 in the morning before dispersing to internet cafe-style zones in the learning centres to carry them out.

The 21,000 youngsters of secondary education age in Knowsley will also be able to access their learning programmes from home.

Inderdaad een ingrijpende en gewaagde ingreep in het onderwijs. En volgens het krantenbericht waarop Attwel zich baseert, is het de eerste stap in een veel ambitieuzer programma (£ 2,4 miljard) om alle secondary schools in het land tegen 2020 te hebben gereorganiseerd. Hoewel er blijkbaar veel overheidsgeld beschikbaar is voor dit initiatief, is er bij het Knowsley-project ook sprake van de inzet van private middelen (zoals van Microsoft en Jaguar).

Leave a Reply