It’s not about acceptance and doing it right, it’s about exposure

Een van de lessons learned die volgens Helene Bower aan de basis zouden moeten liggen van een cursus gericht op het inzetten van social software of meer in het algemeen web 2.0 technologie. Inmiddels is er op de weblog van Pierre Gorissen een interessante discussie gestart over de mogelijkheid van het aanbieden van (online) cursussen in een onderwijsscontext, vrij naar voorbeelden die op het internet staan. (# 1 en # 2).

Leave a Reply