I have seen the future and it worked!

I was impressed. For me, this bridges the gap between present VLE oriented practice and the Personal Learning Environments we have been talking about. And this is not proof of concept, this is rich, working software. The Wales-Wide Web

Graham Attwell is danig onder de indruk over een workshop die een naadloze integratie tussen Moodle en Elgg liet zien.
Er zijn al enige tijd een aantal enthousiaste ontwikkelaars bezig om een integratie van Moodle, Elgg en Drupal te realiseren (zie ook deze post van Wilfred Rubens). Een van die enthousiastelingen is ook Bill Fitzgerald (zie zijn site Funnymonkey) die al langere tijd de mogelijkheden van Drupal voor het onderwijs aan het bekijken en testen is. Dit soort bijeenkomsten, die laten zien dat er voortgang wordt geboekt met betrekking tot de kwaliteit en integratie van OSS, zijn van wezenlijk belang vor het onderwijs. Met name om de gedachte dat Open Source toepassingen (want daar hebben we het over) niet geschikt zouden zijn in bedrijfskritische situaties uit te bannen. Niets is namelijk minder waar. Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland, naast Moodle, toepassingen als Elgg (al in gebruik bij de Christelijke Hogeschool Nederland) en Drupal serieus en op grotere schaal aan de tand voelen. Uiteindelijk laten dit soort praktijkvoorbeelden zien dat een integratie van OSS tot krachtige oplossingen kan leiden.

Leave a Reply