Structured blogging is here

Een niet onbelangrijke ontwikkeling als het gaat om de verdere uitwerking van het concept van een personal learning environment en de relatie die deze omgeving heeft met internet content en didactiek. In een aantal posts op het web is recentelijk het begrip ‘feedbook’ (met dank aan Dave Cormier) opgedoken als alternatief voor het traditionele ‘textbook’. Om docenten in staat te stellen dit soort lesmateriaalcontainers te bouwen en te voorzien van aanwijzingen, instructies en opdrachten is er meer nodig dan een slimme bundeling van allerlei feeds (zoals del.i.cious, furl, flickr, etc.). Naast de raakvlakken met de vergelijkbare gedachten die Scott Wilson heeft met betrekking tot het e-portfolio is er ook een relatie te leggen met het fenomeen “structured blogging”.

Met de uitwerking van het concept “structured blogging” worden bloggers/docenten een soort templates geboden. Op basis van deze templates (momenteel aangeboden als plug-in voor Movable Type en WordPress) kan een blogger/docent op gestructureerde wijze internet-content aanbieden, annoteren en metadateren. Daarmee is een weblog in een keer veel meer dan een communicatietool voor personal publishing. Door de gestructureerde opzet en de metadatering worden dit soort blogposts ook voor andere docenten inzichtelijk en daardoor zeer interessant om vervolgens eventueel als materiaal te gaan gebruiken. Uitwisseling van content, los van institutionele systemen, komt daarmee ook dichterbij; enige discipline in het hanteren van de metadateringsafspraken daarbij vooropgesteld. Ook de waardering van vrij beschikbare (rekening houdend met digital rights) internetcontent door docenten kan met de metadatering geregeld worden. Niet iedereen is nu eenmaal uitsluitend gecharmeerd van wikipedia.

Ik ben benieuwd hoeveel edubloggers zich op korte termijn gaan buigen over de vraag van de toepassingsmogelijkheden van deze concepten.

Leave a Reply