Onderwijswetgeving op de schop

Misschien is het wel zo dat de ervaring die een afgeslankte wet op het hoger onderwijs (medio 2007) oplevert ‘ten goede’ komt aan de nieuwe WEB die voor 2008 op de rol staat.

Het kabinet wil met de nieuwe wet op het hoger onderwijs meer ruimte creëren voor universiteiten, hogescholen en studenten. Dat staat in de wetgevingsnotitie Naar een nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek van Minister Van der Hoeven en Staatssecretaris Rutte van onderwijs. Dat betekent dat de nieuwe wet minder regels bevat maar een kader biedt, zodat instellingen, docenten en studenten ruimte krijgen om initiatieven te ontwikkelen. De overheid zal zich meer richten op de resultaten en prestaties van de instellingen en zich minder bemoeien met de invulling van het onderwijs en onderzoek. Hierdoor kunnen hogescholen en universiteiten beter inspelen op veranderende behoeften bij studenten en andere doelgroepen.(bron)


Leave a Reply