Freedom and Empowerment: An Essay on the Next Step for Education and Technology

In een artikel in het online journal Innovate over het nieuwe leren van James Shimabukuro wordt enige aandacht besteed aan de rol van de nieuwe docent. Iets dat in veel vergelijkbare artikelen wel eens wordt vergeten. De nieuwe professional. Wat mogen/moeten we volgens Shimabukuro van hem of haar verwachten?

“I foresee that in these new learning environments, the teachers of tomorrow will be empowered to redefine and expand their roles to include many different functions. The traditional teacher’s role will survive, but most likely in a greatly diminished capacity. Replacing the generalists will be specialists, or learning advisors and subject-area experts. The advisors will be skilled in working with students and motivating them to discover the learning styles and goals that are best suited to their interests. They will coordinate the students’ academic careers at the institution, assisting in the development of a matriculation plan for each client and in class scheduling every term. In keeping with the current emphasis on individual advising as a key to academic success (National Academic Advising Association 2005), the reputation and ultimate success of institutions at all levels will be based largely on the learning advisors’ effectiveness.”

Over de veranderende rol van de docent is de laatste jaren veel geschreven. Maar daarbij was de docent ook tevens de aanjager en gangmaker van de vernieuwing die men in het onderwijs voorzag. Dat ligt de laatste tijd lichtelijk anders. De docent is nu veel meer onderdeel van de maalstroom die maar een kant uit lijkt te gaan en daardoor meer een slachtoffer van de vernieuwing. Veranderen of anders lijkt het credo.

Naast de veranderende rol is het ook de leer- en werkomgeving die sterk verandert (Shimabukuro:”A few traditional schools will remain, but the vast majority will be demolished and the land converted to community recreational and educational centers with free learning facilities.”).
En dat is natuurlijk wel erg veel om allemaal tegelijk te moeten verwerken. Empowerment lijkt me in dat verband niet de juiste woordkeus.

Leave a Reply