Een wet voor alle onderwijstypen

Minister Van der Hoeven (OCW) wil in de toekomst een wet voor alle onderwijstypen. Leerlingen kunnen daardoor makkelijker overstappen en scholen krijgen meer ruimte. De rechten van leerlingen staan centraal.

Ik ben benieuwd over welke toekomst Van der Hoeven het heeft en of zij die toekomst nog als minister gaat meemaken. Nu de WHW in 2007 wordt omgezet in de WHOO en de nieuwe WEB voor 2008 gepland staat, kon dit wel eens een verhaal van de lange adem worden. En van de politiek weten we dat er meestal alleen maar kortademig gewerkt wordt.

Leave a Reply