Podcasting in het onderwijs

Je vraagt je soms in vertwijfeling of de snelheid waarmee sommige ontwikkelingen zich voltrekken nog te behappen is voor de gemiddelde docent. En met ‘gemiddelde docent’ spreek ik allerminst een waardeoordeel uit. Neem nu het podcasten. Voorlopig kijk ik zelf m.b.t. podcastingexperimenten nog even de kat uit de boom. Wellicht zal een podcasting portal als het EPN voor een aantal zeer snelle ‘digital immigrants’ aan een behoefte voldoen.

The Education Podcast Network is an effort to bring together into one place, the wide range of podcast programming that may be helpful to teachers looking for content to teach with and about, and to explore issues of teaching and learning in the 21st century.

Nu ik er toch over nadenk. Voor studenten voor wie het geschreven woord vaak een worsteling inhoudt, zou een manier van podcasten waarin gereflecteerd kan worden op het geleerde een alternatieve optie zijn. En toch … Stel je eens voor hoe je, geheel alleen met alleen een microfoon voor je neus, mondeling verslaglegt van leerervaringen. Toch eerste maar even uitschrijven dan? Ik heb er voorlopig nog geen beelden bij. Ik denk dat hier een traditionele face to face situatie met een docent de betere werkwijze is.Je kunt het podcasten ook op een andere manier oppakken als onderwijsinstelling, bijvoorbeeld door er een cursus van te maken.

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begint deze maand met een cursus podcasten. De cursussen worden gegeven door de Internet Academie, onderdeel van de hogeschool.

En blijkbaar is er ook nog eens voldoende behoefte.

De belangstelling voor de eenmalige cursus podcasting aan de Internet Academie in Leeuwarden is zo groot dat er meer op touw worden gezet, zo liet de Academie vrijdag weten.(bron)

Leave a Reply