Evaluation of open source Learning Management Systems 2005

Niet lang na het verschijnen van het proefschrift van Karin van de Berg over open source software evaluatie zijn er nu door het Zwitserse Edutech een zestal open source LMS’en uitgebreid vergeleken. Het gaat daarbij om de volgende LMS’en: ATutor, Claroline, dotLRN, ILIAS, Moodle en OLAT. Bij deze vergelijking is gelukkig gebruik gemaakt van de meest recente versies, want van een aantal van deze applicaties is kort geleden een major release verschenen. De vorige evaluatie dateerde van 2003 en bevatte destijds nog voornamelijk commerciële LMS’en. Met betrekking tot het actuele gebruik is WebCT in het Zwitserse hoger onderwijs zo te zien nog steeds marktleider.

De evaluatie had niet tot doel een ‘winnaar’ aan te wijzen maar om instellingen gedetailleerde informatie te verstrekken en zelf de applicaties ‘online’ te kunnen vergelijken. Daarnaast is er per LMS een summary, short report en detailed report beschikbaar. Een welkome aanvulling op op het proefschrift van Van den Berg.

Het ging Van den Berg trouwens meer om het ontwikkelen van een evaluatiemodel met LMS’en (dan wel CMS’en) als case study. Een onderzoek dat weer goed aansluit bij de ontwikkeling van het Open Source Maturity Model (OSMM). En Van den Berg heeft van dit OSMM, naast andere bronnen, gebruik gemaakt.

Alvorens bedrijven en scholen tot de ‘aanschaf’ van een open source product overgaan, hebben ze nu eenmaal over het algemeen een boel vragen en onzekerheden die weggenomen moeten worden. In verband hiermee vraag ik me trouwens af of de Nederlandse scholen zitten te wachten op de jongste loot aan de Kennisnetstam, namelijk het vernieuwde eloplein. In dit Kennisnetoverzicht ontbreken namelijk vreemd genoeg een aantal van de toonaangevende open source ELO’s. En doe je dan niet met elkaar het werk van het Expertisecentrum elektronische leeromgevingen nog eens dunnetjes over?

Leave a Reply