Top vijf IT-trends (Gartner)

Open-Source Software: OSS is a catalyst that will restructure the industry, producing higher-quality software at a lower cost. It won\’t destroy industry giants, such as IBM and Microsoft, but it will revolutionize software markets by moving revenue streams from license fees to services and support.

Dat het open source bedrijfsmodel uiteindelijk waarschijnlijk het dominante model gaat worden is een prima ontwikkeling. Gartner rekent OSS tot de top vijf van de IT-trends. Het is ook vooral de open source beweging die het gebruik van open standaarden, zo’n andere even interessante en ingrijpende ontwikkeling, promoot. Onlangs nog is Capgemini, een van de meest toonaangevende aanbieders van consulting-, technology- en outsourcing-diensten ter wereld, toegetreden tot The Open Group. “Capgemini ziet dit consortium als een van de belangrijkste, wereldwijd opererend platforms rond open standaarden. Wij denken dat het samenwerkingsvermogen van onze klanten gebaat is bij breed geaccepteerde standaarden en bij optimale transparantie”, aldus Ron Tolido, CTO van Capgemini Nederland.

Leave a Reply