Scholen als servicecentra voor de gemeenschap

In Engeland heeft het department of education het plan opgevat om publieke scholen een structurele rol te geven als ICT-servicecentra voor de (lokale) gemeenschap. En daarvoor is een substantieel bedrag beschikbaar.

A total of £ 680 million will be available, of which £ 250m will be provided to cover schools’ short-term set-up costs over the next two years.

Een nieuwe rol voor het onderwijs of een vanzelfsprekende uitbreiding van de traditionele rol van scholen (“extended schools”)? Dit soort activiteiten staat wat mij betreft nogal ver af van de core business van scholen, namelijk leerprocessen faciliteren.

Leave a Reply