Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!

De titel van het rapport Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! van de Onderwijsraad doet vermoeden dat cultuureducatie dicht aanschuurt tegen media-educatie dan wel mediawijsheid. Wellicht zijn hier voor het onderwijs interessante en aansprekende crossmediale verbindingen te maken.

WordPress database error: [Can't open file: 'wp_comments.MYD'. (errno: 144)]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '266' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

Leave a Reply


Close
E-mail It