Future Internet Scenarios (Internet Society)

… draw as much as possible from the common pool while giving little back

… a healthy ecosystem of interlinked network operators, developers, infrastructure providers, resource management organisations, etc.

… little incentive to expand networks beyond the largest and richest customers or regions.

… it remains able to react and respond to new requirements.

Een aantal citaten uit een bericht van de Internet Society die een scenariostudie heeft verricht naar de toekomst van het internet. Het zijn uiteindelijk vier scenario’s en je kunt je afvragen of deze scenario’s elkaar wederzijds uitsluiten. Ieder scenario in dit bericht gaat gepaard met een animatie.
De ‘Common pool’, ‘Boutique networks’, ‘Moats and Drawbridges’ en ‘Porous Garden’ onderscheiden zich onder andere aan de hand van factoren als eigenaarschap (propriëtair versus open), belangen (eigenbelang versus algemeen belang), opbrengsten (benefits versus the win for the internet), toegang en nog een aantal andere. Factoren die zeker niet onwaarschijnlijk of ondenkbaar zijn.De ISOC vraagt in dit bericht om (via een poll) te laten weten wat jij als de grootste bedreiging voor het internet ziet.

Posted via email from paulomoekotte’s posterous

Leave a Reply