Critical Literacies, Pragmatics and Education

Een goede presentatie over nieuwe ‘domeinen’ van leren, gekenmerkt door verschillende relaties, verschillende contexten en verschillende discoursen, en het nut van een Personal Learning Environment (PLE). Vooral het aspect ‘control’ (ben ik zelf de eigenaar van mijn leren en de daarvoor benodigde tools”) speelt een wezenllijke rol om het leren in die verschillende contexten te kunnen verbinden. Wat mij betreft op te vatten als een voorzet voor een Pragmatic Learning Environment..

Posted via web from paulomoekotte’s posterous

Leave a Reply