Uitbreiding Google diensten bij de OU

De Open Universiteit is in Nederland een van de weinige onderwijsinstellingen die al weer enige tijd gebruik maakt van Google diensten. De OU startte in het recente verleden als eerste met Gmail, een van de bekendste diensten die ook deel uitmaken van de zogenaamde Google Apps. Destijds gaf de OU aan te willen bekijken of ook andere diensten van Google zouden worden ingezet voor het onderwijs.
 
En nu is het dan zover. In de nieuwsbrief van de OU staat het bericht dat de studenten, in de vorm van een pilot, nu naast de mail ook gebruik kunnen maken van de online samenwerking in de Google Docs-omgeving (documenten, rekenbladen en presentaties behoren tot de mogelijkheden) en de Chatfunctie.
 

De applicaties Google 'Documenten' en Google 'Chat' zijn zodanig beschikbaar gesteld dat ook niet-studenten met onze studenten kunnen samenwerken en realtime kunnen communiceren. Op deze wijze wordt bijvoorbeeld ook aan docenten de mogelijkheid geboden samen te werken met onze studenten. De enige voorwaarde is dat docenten een Google account of een Gmail-adres hebben. (bron)

 
 
 
 

Posted via email from paulomoekotte’s posterous

Leave a Reply