Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Al enige tijd is er veel te doen over het niveau van onderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Zo is er discussie over of het rekenonderwijs op basisscholen wel goed is en heerst er de algemene mening dat het taal- en rekenniveau van scholieren onder de maat is. Uit representatief onderzoek van Flycatcher blijkt echter dat het wellicht toch nog niet zo heel slecht gesteld is met de leerlingen wat betreft deze basisvaardigheden.

Wie niet verder kijkt dan de kop bij Leraar24.nl (zie het onderdeel In het nieuws) dan wel de lead bij Kennisnet (zie het citaat hierboven) wordt m.i. ten onrechte gerustgesteld. De onderzoekers van Flycatcher hebben een totaal van 1900 Nederlanders van 12 jaar en ouder  4 rekenvragen en 6 taalvragen voorgelegd. Bij de uitwerking van de scores is vervolgens een onderscheid gemaakt tussen scholieren en studenten en Nederlanders die geen onderwijs meer volgen. En die twee groepen worden met elkaar vergeleken.

Ruim de helft van de scholieren en studenten (resp. 60% en 55%) heeft alle rekenvragen goed, terwijl dit bij slechts ruim een derde van degenen die geen onderwijs meer volgen het geval is. Bij de taalvragen heeft ruim een derde van de scholieren en studenten (resp. 36% en 34%) alle vragen goed, terwijl van de Nederlanders die geen onderwijs meer volgen ruim een kwart alle vragen goed heeft.

Nou, nou. Dat is me wat. Studenten en scholieren doen het beduidend beter dan niet schoolgaande Nederlanders. En dan hebben we het over zegge en schrijve 4 rekenvragen en 6 taalvragen. Daar mag iedereen van vinden wat hij/zij wil. Maar om nu de suggestie te wekken dat het, in tegenstelling tot het PISA-onderzoek, wel mee valt met de taal- en rekenvaardigheid van onze jeugd gaat wel een beetje ver.

Het zou voor een site als Leraar24.nl verstandig zijn om qua nieuwsvoorziening iets kritischer te zijn. En dat zou ik eigenlijk van Kennisnet ook kunnen zeggen. Er wordt door veel andere bronnen al het nodige aan ongeverifieerde onzin over onderwijs het internet op geslingerd; laat nu de sites voor het onderwijs en docenten daar eens wat voorzichtiger in zijn.
 

Posted via email from paulomoekotte’s posterous

Leave a Reply