Plasterk tegen meer EU-bemoeienis met onderwijs

Plasterk voelt er niets voor om binnen de EU nieuwe onderwijsdoelstellingen af te spreken waaraan de lidstaten zich moeten houden. ,,Als we er steeds maar weer een schepje bovenop doen, wordt straks het hele onderwijsbeleid vanuit Brussel bepaald”, zei hij maandag na overleg met zijn EU-colleg’s in Brussel. (Europa NU)

Op de website "de democratische school" werd in het verleden al eens geschreven over de invloed van Brussel op het onderwijsbeleid van de lidstaten. De grote mate van ‘economisering’ van het beroepsonderwijs is in zekere zin mede het gevolg van de Europese onderwijspolitiek.

moz-screenshot-3

Je vraagt je bij dit bericht wel direct af waarom er in Brussel over

nieuwe doelstellingen wordt gesproken als je bedenkt dat de oude medio 2010 in de verste verte niet gehaald zullen gaan worden.

 

Leave a Reply