Uniek masteronderwijs over open leermiddelen

Wereldwijd is er nog weinig ervaring op het terrein van open educational resources (OER), hoewel het begrip en gebruik hiervan een hoge vlucht nemenimage

Dé reden om, gesteund door een flnke subsidie het Leven Lang Leren  Programma (LLP) van de Europese Commissie, iets te doen aan de bekendheid van en expertiseontwikkeling over OER. Samen met twee andere onderwijsinstellingen, gaat de OUNL deze masteropleiding ontwikkelen. Een opleiding die ook gebruikt maakt van ‘open leermiddelen’.

De uitvoering van de opleiding komt in handen van de Free Technology Academy (FTA), en virtuele universiteit met een online campusomgeving waarin cursussen op master-niveau worden aangeboden. De FTA is eerder deze maand opgericht en een initiatief van het Nederlandse Free Knowledge Institute.

Een mooi voorbeeld van OER, en zo zijn er steeds meer op het net te vinden, is Medpedia, een online medische encyclopedie met voornamelijk user generated content.

Leave a Reply