MIT gooit het roer om met TEAL

Het gerenommeerde MIT heeft besloten af te stappen van massale inleidende hoorcolleges voor eerstejaars studenten. Aan die beslissing is veel overleg, discussie en experimenteren vooraf gegaan. Voorlopig is de wijziging alleen doorgevoerd bij de afdeling Natuurkunde.

“There was a long tradition that what it meant to teach was to give a really well-prepared lecture,” said Peter Dourmashkin, a senior lecturer in physics at M.I.T. and a strong proponent of the new method. “It was the students’ job to figure it out.”

De hoorcolleges zijn vervangen door praktisch, interactief en collaboratief onderwijs in kleinere groepen. De eerste resultaten zijn bemoedigend:

  • het lesverzuim is teruggelopen van 50% naar 20% 
  • de resultaten zijn aanmerkelijk verbeterd. Het aantal studenten dat de examens niet haalt is gedaald van ongeveer van 10 à 12% naar 4% 

Opmerkelijk hierbij is dat er aanvankelijk ook verzet was van de zijde van de studenten die petities opstelden om de veranderingen tegen te gaan. Desondanks werd besloten de zaken anders aan te pakken. De onderwijskundige uitgangspunten bij de experimenten bij MIT (en een aantal andere instituten, waaronder Harvard) zijn gebaseerd op de uitomsten van recent onderwijskundig onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat studenten fundamentele concepten beter begrijpen door middel van interactief, collaboratief, studentgecentreerd leren.

Natuurlijk speelt moderne technologie ook een rol bij deze nieuwe aanpak. De nieuwe aanpak wordt dan ook aangeduid met de afkorting TEAL, wat staat voor Technology Enhanced Active Learning.

Een mooi voorbeeld van dit gebruik is de universitair docente Prof. Gabriella Sciolla. Zij bevraagt de studenten geregeld tijdens de lessen aan de hand van multiple choice vragen. De studenten kunnen draadloos antwoord geven.

“You know where they are,” Professor Sciolla said afterward. She can then adjust, slowing down or engaging students in guided discussions of their answers, as needed.

Voor haar levert die werkwijze meer informatie over de instructie op dan dat ze gezichten moet lezen van studenten die haar alleen maar ondoorgrondelijk aankijken tijdens hoorcolleges.

One Response to “MIT gooit het roer om met TEAL”

  1. Sander Schenk Says:

    Okee, dat wordt weer een nieuwe tag voor in Delicious – TEAL. Ik zie dat er momenteel wereldwijd 241 bookmarks zijn met deze tag. Alleen het merendeel daarvan gaat niet over technology enhanced active learning, maar over ‘a bluish shade of green’. Ik ben dus benieuwd of deze term de komende tijd echt gaat doorbreken, of dat het gebruik beperkt blijft tot het MIT. Desalnietemin een interessant experiment natuurlijk.

    Trouwens, 10 à 12% studenten dat de examens niet haalt voor de invoering van TEAL? Ik teken ervoor!

Leave a Reply