Kennis in kaart 2008

 

De publicatie Kennis in Kaart 2008 brengt de stand van zaken in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland in kaart.

In deze publicatie is ook zichtbaar het het met de doorstroom vanuit het mbo is gesteld. En die doorstroom neemt ieder jaar nog toe.

De doorstroom vanuit het mbo naar het hbo is de laatste jaren gestegen tot ruim 67% in 2007. Meer dan de helft van de mbo beroepsopleidende leerweg (bol) 4 gediplomeerden gaat direct naar het hbo. Daarnaast gaat 15% van de bol-4 gediplomeerden binnen enkele jaren alsnog naar het hbo (indirecte doorstroom).

Een andere grafiek (figuur 21 op pagina 54) laat zien dat de doorstroom vanuit het havo en vwo in diezelfde periode amper of niet is gestegen.

 Van belang in de publicatie zijn ook de uitvalgegevens. Onderstaande grafiek laat zien dan van vwo, havo en mbo, de laatste categorie de hoogste uitval laat zien. Voldoende reden dus voor ROC’s om, samen met het hbo, studenten beter voor te bereiden op een leerweg in het hbo.

Vwo’ers vallen het minst uit, havo’ers scoren gemiddeld als het gaat om uitval en mbo’ers en studenten met overige vooropleidingen hebben de grootste kans
op uitval. 

Leave a Reply