Internetgebruik hangt af van opleidingsniveau

Onderstaande uitkomst van een Eruostat-onderzoek (Community survey of ICT usage in households and by individuals), weergegeven als statistiek van de maandd op de website van CEDEFOP, laat zien dat in veel lidstaten van de EU het internetgebruik parallel lijkt te lopen met het opleidingsniveau. Landen als Denemarken maar ook Duitsland, Luxemburg én Nederland tonen daarentegen een beeld dat niet overeenkomt met onderstaande grafiek. Voor de tabel met de gegevens per land kun je hier terecht. De Nederlandse cijfers zien er als volgt uit:

Individuen die tenminste een maal per week het internet gebruiken:

hoogopgeleiden:            98 %  (gemiddeld in de EU-27: 85%)

middelbaar opgeleiden: 89%   (gemiddeld in de EU-27: 80%)

laagopgeleiden:             65%   (gemiddeld in de EU-27: 35%).

Ongelijkheid is dus nog immer aan de orde en lijkt voorlopig ook niet te uit te bannen. Volgens CEDEFOP is internet als informatiebron onmisbaar in ieders leven:

In an age where the Internet has become the most powerful source of information, society should not only provide the technology for limitless access to information – it should also make it possible for everyone to access the Internet. This means raising the knowledge and skills of the lower-educated, and offering them a place to go and use the Internet at low cost.

De acties van de EU (i2010) richten zich, naast technologische speerpunten als netwerken, performance en breedbandpenetratie, ook uitdrukkelijk op de Europese burgers, waaronder de ouderen (in 2020 ongeveer 25% van de Europese bevolking), in de vorm van het eInclusion-initiatief.

Hoewel Nederland dus een prima indruk maakt, is er ook hier nog voldoende werk aan de winkel voor het onderwijs ‘to raise the knowledge and skills of the lower-educated’.

Leave a Reply