Leerstijlen van volwassenen: generiek en visueel

In samenwerking met Motivaction en Open Universiteit Nederland is zo een eerste verkenning gedaan naar de leerstijlen van de volwassen Nederlander. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Leerlekkerland, die een inkijk geeft in hoe dat leven lang leren er nu uitziet en in vier leerstijlen waarop volwassen Nederlanders zijn in te delen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn ook in tabelvorm (xls) te bekijken.

Ruim helft volwassenen volgt cursus of opleiding

Het onderzoek biedt een verkenning van hoe ‘een leven lang leren’ er in Nederland uitziet en van de diverse leerstijlen die hierin te herkennen zijn. Zo blijkt dat maar liefst 53% van de volwassen Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar het afgelopen drie jaar een cursus of opleiding heeft gevolgd en dat 48% van plan is dat het volgende jaar te doen. De grootste groep qua leerstijl is die van de ‘Einddoelgerichten’ (29% van de volwassenen) die op een snelle en gemakkelijke wijze resultaat wil halen uit het leren. Zij staan open voor informele vormen van leren, spelenderwijs leren en zien graag dat inhoudelijke zaken visueel tot leven worden gewekt. Zij worden in omvang gevolgd door de ‘Detailgerichten’ (25%), de ‘Taakgerichten’ (23%) en ‘Kennisgerichten’ (23%).

Voorkeur voor multimediaal

Wanneer gevraagd wordt naar de aantrekkelijkheid van verschillende soorten informatiebronnen voor het leren blijkt internet op de eerste plaats te staan, gevolgd door televisie, boek, gesprekken met anderen en dvd/cd-rom. Hoewel internet als informatiebron televisie en boek heeft voorbijgestreefd, geeft meer dan de helft van de Nederlanders (53%) aan dat ze vinden werkelijk iets te leren als ze televisie kijken en 40% geeft aan dat een tv-programma wel eens aanleiding geeft om zich verder te verdiepen in een onderwerp. Men leert ook graag door het bestuderen van beeld- en geluidfragmenten (50%). Over het algemeen heeft de volwassen Nederlander een voorkeur voor het leren samen met anderen en met behulp van een combinatie van informatiebronnen.

In aansluiting op dit onderzoek doen Teleac/NOT en de Open Universiteit Nederland, samen een oproep tot de ontwikkeling van een Leven Lang Leren Index, die jaarlijks de leeractiviteit en leerintenties van volwassen Nederlanders meet. Hiermee kan op nationaal niveau vastgesteld worden of de samenleving leergieriger is geworden.” Zie ook het persbericht.

Dit is natuurlijk interessante informatie voor ieder ROC dat in het kader van een levenlang leren ook opleidingen/cursussen aanbiedt voor volwassenen. En dat doen we nog veel te weinig multimediaal/visueel en via internet. Vooral snel en gemakkelijk (de “Einddoelgerichten”) is daarbij het credo. En dan mag het ook nog eens informeel en spelenderwijs. Moeilijker moet het toch echt niet worden voor de ROC’s. Misschien moeten we maar gewoon beginnen met de “Kennisgerichten”: toch ook nog een grote groep (23%). Het is bovendien grappig om te zien dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘einddoel’ en ‘kennis’. Dat is nou typisch CGO!

One Response to “Leerstijlen van volwassenen: generiek en visueel”

  1. Wilfred Rubens Says:

    Interessant, hoewel er ook kritiek geleverd wordt op leerstijlen. Wordt ook rekening gehouden met informeel leren? Want dat is toch de meest dominantie manier van leren van volwassenen.

Leave a Reply