Born Digital. Raised …?

Our economy, our politics, our culture and even the shape of our family life will be forever transformed. 

En wie gaat daar voor zorgen? Volgens de schrijvers van het boek Born Digital, John Palfrey en Urs Gasser, hebben we het dan over de generatie die geboren is en opgroeit in het digitale tijdperk: de digital natives. Het boek is een uitgave van Berkman Center for Internet & Society at Harvard University and the Research Center for Information Law at the University of St. Gallen

Op de stapel met bBook Coveroeken over de zapp-, multitasking-, net-, Einstein-generatie plaatsen?.

Niet direct. Want de auteurs maken een cruciaal voorbehoud m.b.t deze ´brave new digital world´. En wel dat deze toekomst geen zekerheid is. Het is de huidige generatie die, uit angst voor de gevaren die het internet voor onze aanstormende jeugd in petto heeft, wel eens een streep door de rekening zou kunnen zetten.

There is a huge risk that we, as a society, will fail to harness the good that can come from these opportunities as we seek to head off the worst of the problems.

In de poging “erger te voorkomen” schuilt het gevaar van overcorrectie. De auteurs hebben een open oog voor de mogelijkheden van het digitale tijdperk maar vooral ook voor de rol die van ons ouders – de digital immigrants – gevraagd wordt. Het gaat er om kinderen aan de hand te nemen en op een verantwoorde manier vertrouwd te maken met deze mogelijkheden.

Vooral de overheid (en met name in Amerika) dreigt zich te beperken tot een eenzijdige repressieve strategie. En dat werkt net als met opvoeden: het verbieden verhoogt de aantrekkingskracht.    

Instead of emphasizing education and giving young people the tools and skills they need to keep themselves safe, our lawmakers talk about banning certain websites or keeping kids under eighteen out of social networks.

In Nederland wordt gelukkig genuanceerder gedacht over de mogelijkheden en gevaren van internet. Ook het onderwerp mediawijsheid wordt door de overheid in de persoon van minister Plasterk als opvoedkundig en onderwijskundig aandachtspunt serieus genomen. Hoewel we met het Expertisecentrum Mediawijsheid op de goede weg zijn, zijn we helaas nog niet zover als in Engeland (vergelijk mijn bericht over het Byron rapport’).

Our goal in this book is to present the good and the bad in context and to suggest things that all of us—parents, teachers, leaders of companies, and lawmakers—can do to manage this extraordinary transition to a globally connected society without shutting the whole thing down.

Ik denk dat we met dit boek een welkome aanvulling hebben in een reeks publicaties die ons helpt bij het bepalen van de juiste koers bij de opvoeding van digital natives.

One Response to “Born Digital. Raised …?”

  1. Thijs Sprangers Says:

    Goede analyse! Deze auteur, Urs Gasser spreekt over Born Digital voor het eerst in Nederland op 14 mei 2009 in Amsterdam. Zie ookwww.csnconference.nl/sprekers

Leave a Reply