The collective advancement of education …

 door middel van open technologie, open content en open kennis!

Een forse subtitel bij het boek Opening up education. Ik werd opmerkzaam op de publicatie door een bericht bij Livre.nl. Wat aan die lange subtitel aanspreekt is de gedachte dat de kwaliteit en toekomst van onderwijs mede wordt bepaald door externe factoren. Wanneer het onderwijs zich openstelt voor deze ´invloeden´is er sprake van een collectieve inspanning die ons allemaal verder helpt.

Een eerste blik op de inhoudsopgave is meteen overweldigend. Met bijdragen van David Wiley (“2005–2012: The OpenCourseWars”), Diana Laurillard (“Open Teaching: The Key to Sustainable and Effective Open Education”) en James Dalziel (“Learning Design: Sharing Pedagogical Know-How”) en een voorwoord van John Seeley Brown (“Creating a Culture of Learning”) is een eerste keuze snel gemaakt uit een totaal van meer dan 400 pagina’s en 27 hoofdstukken. Dus over die ervaringen en indrukken later meer.

De auteurs, Toru Iiyoshi and M. S. Vijay Kumar, hebben in ieder geval niet nagelaten al die tekst in een afrondend hoofdstuk samen te brengen in de vorm van een ‘Collective Agenda to Open Up Education’. Dus wie het om enkel de essentie gaat, kan wellicht volstaan met dit hoofdstuk. 

De uitgave van MIT (MIT Press) is ‘gratis’ (met dank aan de Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) en beschikbaar als Open Access PDF en online te lezen als Open Access iPaper.

Leave a Reply