‘ICT maakt onderwijs aantrekkelijker’

De VO-Raad zet fors in op ICT in het onderwijs. Het opgerichte kennisplatform-VO bestaat uit een indrukwekkend rijtje partners waaronder CapGemini, TU Delft en Cisco maar ook IBM, het ministerie van Onderwijs en stichting Kennisnet.

Ict-toepassingen kunnen efficiënter en vaker gebruikt worden op scholen dan nu het geval is, vindt de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Een innovatieplatform van ict-bedrijven en onderwijsinstellingen moet voor meer innovatie zorgen.

De concrete doelen van het platform zijn:

  • meer digitaal onderwijs voor leerlingen,
  • het aanpakken van het lerarentekort en
  • het uitdagender maken van het beroep van docent.

Maar of efficiëntie en aantrekkelijkheid nou ook op een lijn liggen?

Onderwijs wordt niet per sé aantrekkelijker door de inzet van ICT. Het lerarenberoep daarentegen wint waarschijnlijk wél aan aantrekkelijkheid door de slimme inzet van meer ICT in onderwijsorganisaties (registratie, etc.). Zo houd je namelijk bepaalde werkzaamheden weg bij leraren. Werkzaamheden die ze er de laatste jaren alleen maar bij hebben gekregen waardoor ze “niet meer aan lesgeven toekomen”.

Of het meer inzetten van ICT in de lespraktijk het beroep ook uitdagender dan wel aantrekkelijker maakt is van andere orde. Niet iedere (jonge/aankomende) docent is op voorhand overtuigd van de voordelen van ICT.

Bijkomend voordeel van de strategie van het kennisplatform-VO lijkt dat de slimme inzet van ICT er voor zorgt dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan kan worden.  Tenminste dat lijkt me de achterliggende gedachte als je de eerste twee doelstellingen van het platform bekijkt.

Aanpakken van het lerarentekort en Meer digitaal onderwijs liggen als het ware causaal in elkaars verlengde.

Vergelijkbare ideeën werden al anno 2004 uitgewerkt in het rapport “Ander onderwijs, minder leraren” van het SCO-Kohnstamm in opdracht van Onderwijsraad. Bedoeld om een oplossing te leveren voor het dreigende lerarentekort:

Ook de grotere toegankelijkheid van kennis via internet en de mogelijkheden van ict in het algemeen roepen gemakkelijk beelden op waarin leerlingen de leraar steeds minder nodig zullen hebben (Inleiding).

Maar het rapport constateerde helaas dat het werk van een docent door de inzet van ICT niet minder wordt maar wel anders.  En dat lijkt een streep door de rekening voor de VO-Raad. Daar komt m.i. nog eens bij dat de docenten die nu kort voor hun pensioen staan toch ook nog een rol (zullen moeten) spelen bij de invoering van al dat prachtige digitale onderwijs.  En of ze daar van harte toe bereid (of in staat) zijn is maar de vraag.

Leave a Reply