Digitale studiekeuze: meer dan beroepentest

De sTUdiekeuze coach TU/e is het resultaat van een promotieonderzoek van Josje Knoop.

Net als andere universiteiten constateert de TU/e uit onderzoek dat veel studenten achteraf concluderen dat zij als vwo-leerling te weinig tijd en aandacht aan hun studiekeuze hebben besteed en daardoor een onvolledig of onjuist beeld hadden van de opleiding waarvoor ze indertijd kozen.

Knoop: Maar nu is aangetoond dat deze manier van studieadvies kan zorgen voor minder uitval, overwegen we er een 3TU-instrument van te maken. Het staat nog in de kinderschoenen, maar vanuit Twente en Delft is er interesse.

Na in 2005 te zijn begonnen met het onderzoek en proeven bij 20 VWO-scholen is het eindresultaat een volledig digitale coach voor het studiekeuzeproces.

sTUdiekeuze coach bestaat uit twee vragenlijsten en een studiekeuzeportfolio:

  • Lijst Studiegerichtheid“.
    Deze vragenlijst doet aan de hand van antwoorden op de vragen een suggestie voor de opleidingsgerichtheid (HBO of WO) en doet uitspraak over een voorkeur voor technische aspecten in een opleiding of beroep.
  • TU/e Opleidingenwijzer“.
    Hieruit komt naar voren welke opleidingen van de TU/e het beste bij jouw interesses passen.
  • Het studiekeuzeportfolio.
    Dit is een verzameling van opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan het studiekeuzeproces. In het linkermenu zie je dat je kunt inloggen om aan deze opdrachten te werken. Ook ontvang je e-mailtjes met instructies en herinneringen van de digitale sTUdiekeuzecoach!

Als student wordt niet helemaal overgeleverd aan een slim algoritme want het programma is bedoeld als aanvulling op bestaande voorzieningen. Zo kan een student ook rekenen op ondersteuning door een studiekeuzeadviseur van de TU/e.

Leave a Reply