Learning Networks: A Roadmap

Een presentatie van Stephen Downes over Learning Networks. In zijn presentatie gaat hij naast de kenmerken van Learning Networks ook in op de principes van de “theorie“van George Siemens, Volgens Downes biedt Siemens theorie de “Network Pedagogy”. Wat mij naast de pedagogische kant tevens interesseert is de praktisch, organisatorische kant.

Een aspect dat vooral terugkomt in het het OU-onderzoekstraject (een onderdeel van het LN4LD-programma) op weg naar “Self-organized Learning Networks for Lifelong Learning”. De zoektocht moet leiden tot een beschrijving van “well-thought-through integrated models” als fundament voor het organiseren van een “leven lang leren”.

Ik ben benieuwd of tenslotte de link met David Wiley’s “Online Self-Organizing Social Systems“ (“the OSOSS structure allows large numbers of individuals to self-organize in a highly decentralized manner in order to solve problems and accomplish other goals.”) gelegd kan worden.

Leave a Reply