Multimodal learning

Ik heb wel eens gelezen dat de (geprojecteerde) tekst van een powerpointpresentatie kan afleiden van de mondelinge presentatie door de presentator. Daardoor wordt het uiteindelijk beoogde effect teniet gedaan. Je steekt niets op of niet datgene wat de presentator had willen overbrengen.

In een recent rapport van Cisco (Multimodal learning through media: What the Research Says) wordt uiteengezet dat een juiste mix van tekst en visuele informatie een aanzienlijk positief effect op het (‘basic’ of ‘higher-order’) leren kan hebben. Het multimodale leren omvat een mix van methoden en strategieën. 

Students using a well-designed combination of visuals and text learn more than students who use only text, the report says.

Het onderzoek laat ook zien dat interactiviteit het multimodale leren versterkt bij met name doorsnee of moeilijke onderwerpen. 

Interessant is verder dat de onderstaande, wijd verbreide, mythe naar het rijk der fabeltjes wordt verwezen. 

We remember… (model gebruikt door een universiteit; p. 4)

10% of what we read
20% of what we hear
30% of what we see
50% of what we see and hear
70% of what we say
90% of what we say and do

 

Edgar Dale’s originele model  (“Cone of Experience”) bevatte geen percentages en is door Dale bedoeld als visueel hulpmiddel voor een onderscheid tussen audio-visuele materialen. Zijn model is in wezen een ‘visuele metafoor’ die soorten leren onderscheidt van concreet naar meer abstract. Het was uitdrukkelijk niet zijn bedoeling enige waarde of modaliteit aan de verschillende soorten toe te kennen (p. 6)

In het rapport zijn door Cisco in totaal 14 onderzoeken of meta-analyses meegenomen op basis van een set met criteria uiteenlopend van de publicatiedatum (“been published after 1997”) tot de reikwijdte van het onderzoek (“not dealing exclusively with a special subpopulation”).

One Response to “Multimodal learning”

  1. Buitengaats » Blog Archive » CGO: aandacht voor leerstijlen of interactieve diversiteit Says:

    […] In een eerder berichtover Edgar Dale’s ‘Cone of Experience heb ik al eens geschreven over de onbewezen aanname dat verschillende modaliteiten onderscheiden leereffecten tot gevolg hebben. Daarbij moet ik opmerken dat een juiste mix van modaliteiten wel een positief effect heeft. […]

Leave a Reply