Hoeveel tijd kost Web 2.0?

Wanneer je als docent met iets nieuws aan de slag zou moeten. wil je ook weten hoeveel tijd het kost.

Nina Simon (Museum 2.0) heeft geprobeerd een inschatting te maken van de tijd die verschillende Web 2.0 tools vragen.

– “Got 1-5 person hours each week? Become a participant.
– If you have 5-10 hours per week, become a content provider.
– With 10-20 hours per week, become a community director.”

Leave a Reply