Stellingen over onderwijs op maat met ICT

Nogmaals het snowflake-effect uitgelegd, maar nu door Erik Duval persoonlijk in de vorm van een video (PDF).

Steek geen energie in het (laten) heruitvinden van het wiel, maar gebruik of ontwikkel componenten die zich goed verbinden met een open infrastructuur.

Zijn video maakt deel uit van een serie video’s op de website WTR Trendrapport. De site is ontwikkeld door Surf (WTR):

Om het hoger onderwijs en onderzoek optimaal te bedienen, willen we graag uw mening horen over een aantal stellingen die gebaseerd zijn op het Trendrapport “ICT – fundament voor vernieuwing” van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF.

Stelling 4

Als bezoeker van de site wordt je opgeroepen op een viertal stellingen te reageren. Daarvoor bestaat de gelegenheid tot 1 mei 2008. De stellingen worden onder andere verluchtigd met meerdere videofragmenten. Naast het fragment met Erik Duval zijn er ook fragmenten te bekijken van:

Robert Jan Simons: student, maatschappij en technologie veranderen: wat betekent dit voor het onderwijs (PDF)

Wat zijn de prioriteiten volgens Simons:

  • Communites of learners en andere sociale connectiviteit
  • Flexibilisering en differentiatie
  • Personalisering
  • Visualisering en serious gaming
  • Kwaliteits- en rendementsverbetering 
  • Inclusie.

Martin Valcke: wat zijn de killer applicaties voor het onderwijs? (PDF)

Zijn analyse wijst op de noodzaak tot een integratie van beslissingen ten aanzien van ICT op het micro-, meso-, en macroniveau van het onderwijs. Door te weinig aandacht voor deze integratie zal het onderwijsgericht gebruik van ICT lastig inpasbaar blijven in het complexe samenspel van leren en instructieprocessen.

Karl Dittrich: diversiteit in docenten- en studentenpopulatie, de diversiteit van het onderwijsproces en het sociale karakter daarvan (PDF).

Zijn agenda kent (maar) vier punten:

  • ICT is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel dat kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, maar het is geen panacee!
  • Geef docenten meer vrijheid in de keuze van onderwijskundige en didactische methoden.
  • Neem de toenemende diversiteit van de studenten als uitgangspunt.
  • Besteed veel (meer) aandacht aan het testen van de effectiviteit van onderwijskundige methoden en technieken.

Er staan nog veel meer interessante publicaties die je echt zelf maar moet gaan bekijken. Maar vergeet vooral niet te reageren op de stellingen en je mening achter te laten!!

Leave a Reply