Wiki activities en support features

Een klein foutje in een vorig bericht over het ‘Wiki 5 stage model’ (Wheeler heet geen John maar Steve) zorgde voor een aardige discussie via de mail die ik hieronder kort weergeef. De mailwisseling en eerdere reacties van Wilfred en mij waren ook reden voor Wheeler om te bloggen over de vraag of begeleiding van studenten bij het gebruik van een wiki een wens dan wel noodzaak is. Daarbij zouden zijn model en dat van Gilly Salmon mijns inziens prima hand in hand kunnen gaan.  Reden voor mij opnieuw te reageren richting Steve.

Voor mij is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over de relatie tussen didactiek en technologie. De technologie vervangt de didactiek niet,  maar creëert wel nieuwe mogelijkheden als het gaat om interactie en participatie. Evenmin vervangt de technologie de docent. Wel vraagt technologie andere vaardigheden van docenten. Tevens zullen ze een andere rol  vervullen.

Mijn reactie via de mail:

(…)  I tried to emphasize that students would probably need some kind of e-moderating alongside. I don’t believe that students get ‘drawn in‘ to some collaborative learning activity just by them selves. At least not all types of students on different levels. For some more academic types of students, a more selfregulatory way of building a community of learners might probably work fine. I’m focussing more on the VET-type of students (and teachers). This means that while using a wiki for students to create some kind of collaborative work, a form of e-guidance or e-moderating is stil necessary and might be found in the e-tivities model of Gilly Salmon. 
I personally disagree with authors like Prensky who stress, and tend to make teachers wrongfully believe, that students (as members of the so called Net-generation) are quite capable of finding their own way around modern, educational technology. (…)

 Steve’s antwoord:

(..) I do like the idea you are elaborating on here, and I agree with you that in many cases there needs to be some scaffolding in place – hence my 5-stage model – to draw students into the activities. From my experience over the last two years, I have found that students differ in their engagement levels – some get on with their studies independently whilst others thrive on social support from their peers and tutors.  (…)

Leave a Reply