5 Stage wiki model

I have tried to develop a model which describes how students are gradually drawn into deeper cognitive engagement with learning whilst at the same time they are gradually developing their collaborative strengths.

Bovenstaand uitleg is van Steve Wheeler van de Universiteit van Plymouth. Wheeler probeert met dit model aan te geven wat voor hem de rol van een wiki bij het leerproces is.

Het model begint met Exploration: de verkenning van de leeromgeving en de ‘regels van het spel’. Dan volgt de Exhibition: het neerzetten van het eigen ik, de (reflectie op de ) eigen ervaringen. Als derde fase komt de Explanation: het (mee)delen van de eigen ideeën en opvattingen. De op een na laatste fase heet Elaboration waarbij studenten samenwerken door elkaars teksten aan te passen en te discussiëren/argumenteren over elkaars bijdragen. Tenslotte volgt de Evaluation-fase: het waarderen en beoordelen van de validiteit, betrouwbaarheid en relevantie van het geleverde werk in de wiki.

De opbouw in vijf fasen doet met sterk denken aan het vijf fasen model voor e-moderating van Gilly Salmon (ook wel aangeduid als de e-tivities). De e-tivities worden door haar aangeduid als de ‘key to active online learning‘ .

Ik denk dat er zonder een duidelijke vorm van e-moderating geen sprake is van studenten die als vanzelf steeds verder betrokken raken bij een wiki-project. Ook de kwaliteit van de samenwerking die in de laatste twee fasen tot uitdrukking komt vraagt om een vorm van begeleiding. Het zou voor docenten die een wiki in willen zetten dus niet verkeerd zijn om zich ook te verdiepen in vormen van computer-mediated communication. En natuurlijk mag enige kennis van het concept wiki niet ontbreken.

2 Responses to “5 Stage wiki model”

  1. Steve Wheeler Says:

    My name is Steve Wheeler not John Wheeler, so I would be grateful if you could change it on your blog – but thanks for the commentary and the comparison to Gilly Salmon’s model. I don’t think they are competing models, but an interesting juxtaposition! Keep up the good work.

  2. Wilfred Rubens Says:

    Hoi Paulo,

    Steve Wheeler heeft Steve, en niet John. Zie ook:
    http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2008/04/5-fase-model-le.html

Leave a Reply