User Centered Design

Sinds enige weken is het project User Centered Design (UCD) actief in het Ruud de Moor Centrum (RdMC). User Centered Design is een aanpak van het ontwerpproces van producten en diensten, waarbij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de eindgebruiker (de persoon voor wie het product of de dienst uiteindelijk bedoeld is) centraal staan.

Ontwerpen vanuit de klant mag dan wel als zeer vanzelfsprekend klinken, in het onderwijs is het dat nog lang niet. Recent onderzoek liet zien dat de rol van de student als co-designer van het eigen leerproces nog niet uit de verf komt (Over de deelnemer gesproken; Max Goote Kenniscentrum Nieuwsbrief december 2007).

Niet alleen aandacht voor de wensen en behoeften maar ook de actieve rol van de klant/student is daarbij van belang. Werken aan dit soort rollen is een vorm van sociale innovatie. Een vorm van innovatie waar het onderwijs enorm mee worstelt omdat de bestaande rolpatronen al zo lang onveranderd zijn en docenten zich er zo vertrouwd in voelen.

Als de aandacht al gericht is zaken als resultaatverantwoordelijke teams (inclusief Belbin-rollen) dan wel nieuwe rollen als coach of studieloopbaanbegeleider, wordt de rol van de student bij dit ‘sociale herontwerp’ nogal eens vergeten. Terwijl (sociale) interactie en vooral participatie juist wezenlijke elementen van competentiegericht onderwijs zijn.

Ik hoop dat men dat bij het Ruud de Moor Centrum ook heeft begrepen.

Het uitvoeren van dit project betekent niet dat we de producten en diensten in het verleden zonder enige gebruikersbemoeienis hebben ontwikkeld. Integendeel, er is erg intensief samengewerkt met allerlei partijen uit het onderwijsveld bij gedachtevorming rondom en realisatie van de producten en diensten. Door het uitvoeren van dit project willen we bereiken dat deze gebruikersparticipatie in de toekomst meer gestructureerd en daarmee effectiever en efficiënter verloopt.

Bovenstaande citaat uit het artikel wekt bij mij de indruk dat hier de docent als gebruiker van producten of diensten wordt bedoeld. Het zou mooi zijn wanneer het ‘User Centered Design’ als concept ook aan de docenten zou worden overgedragen zodat zij dit op hun beurt bij de student kunnen inzetten.

Leave a Reply