Mixed media lesmateriaal ontoegankelijk voor gehandicapten

Vanuit de overheid wordt aangedrongen op integratie van gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs, maar nu blijkt dat de toegankelijkheid van de nieuwe generatie lesmaterialen dat nog niet toelaat. De nieuwe generatie lesmaterialen, ook wel mixed media methode genoemd, omvat naast een studieboek steeds vaker ook een CD-Rom en een website. (bron)

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 2001 liet al zien dat zo’n 10 procent van de totale studentenpopulatie in het Nederlandse hoger onderwijs belemmeringen ondervindt op grond van een of meer functionele beperkingen. De voortgaande digitalisering van leeromgevingen in het hoger onderwijs kon volgens het onderzoek kansen bieden om een verschuiving van drempels te bewerkstelligen. (bron) Dit boekje gaat over de toegankelijkheid van (hoger) onderwijs voor iedereen. Voor mensen zonder en mensen met een of meer vormen van een functionele beperking.

De droeve conclusie hier luidt: de mogelijkheden van technology enhanced learning worden niet optimaal gebruikt en werken schijnbaar contraproductief. In het MBO is het onderwerp ‘studie en handicap’ ook al jaren een aandachtspunt. Het blikveld is daarbij vanzelfsprekend ruimer dan facilitaire aspecten (toegankelijkheid van gebouwen, een lift of sanitaire voorzieningen) maar omvat ook aanpassingen en voorzieningen op het onderwijskundige vlak afhankelijk van de functionele beper king. Waar echter nog wel e.e.a. te verbeteren valt is de elektronische leeromgeving. Veel producenten hebben weinig of geen aandacht voor de toegankelijkheid van deze leeromgeving voor mensen met een functionele beperking. Een uitzondering is ATutor, een door de universiteit van Toronto ontwikkelde ELO. Toegankelijkheid (WCAG) was de aanleiding voor deze self-made ontwikkeling. Het principe van de toegankelijkheid wordt zelfs dusdanig trouw aangehangen dat eventuele afwijkingen van de ingeslagen weg op grond van eisen met betrekking tot leerstandaarden en uitwisselbaarheid niet worden gemaakt.

Leave a Reply