Appels en peren; knollen voor citroenen

‘Bij Sakai is gebruik gemaakt van een uitgebreide pilot, terwijl bij Microsoft Sharepoint gekozen is voor een quickscan, waarbij voornamelijk aandacht is besteed aan het gebruik van het product Microsoft Sharepoint binnen andere onderwijsinstellingen’

De keuze voor een nieuwe ELO bij de UTwente stuit op bezwaren van meerdere belanghebbenden. Dat een ELO-keuze een ingewikkeld proces is, staat als een paal boven water. Dat voor de UT de keuze ook afhangt van de keuze van andere onderwijsinstellingen is vrij nieuw voor Nederlandse begrippen. Gezamenlijke ontwikkeling en beheer zijn daarbij de argumenten. Maar die blik naar buiten houdt wel op de landsgrenzen.

Het is vreemd om te zien dat SAKAI, toch het product van grootschalige internationale samenwerking tussen vele instellingen uit het hoger onderwijs, niet juist om die reden voor de UT een optie is gebleven. Gezamenlijke ontwikkeling is bij open source de kracht waar gebruikers hun voordeel mee doen; grote(re) invloed op de functionaliteit is een van de wezenlijke kenmerken.

De UvA is nog niet van de ingezette SAKAI-koers afgeweken en is op termijn wellicht de (voorlopig) enige Nederlandse gebruiker van SAKAI. De tijd zal leren welke de beste strategie is.

One Response to “Appels en peren; knollen voor citroenen”

 1. Wytze Koopal Says:

  Ik sluit me aan bij jouw verwondering….
  De UvA is op dit moment het verste met Sakai, als je alleen het Hoger Onderwijs in ogenschouw neemt. Maar ook Saxion Hogescholen en de Hotelschool Den Haag doen pilots met Sakai. Maar… er is meer dan Hoger Onderwijs.
  Bijvoorbeeld:
  1/ Er zijn meer dan 20 ROC’s die via Portfolio4u (bedrijf uit Amsterdam) een gehoste Sakai-instantie gebruiken.
  2/ En Elsevier Opleidingen gebruikt Sakai ook als leerplatform; deze oplossing is hen aangeleverd door A New Spring (bedrijf in Rotterdam).
  3/ Het ISS (ondersteund door Omix, Deventer) gebruikt Sakai ook als platform.

Leave a Reply