Mediawijsheid en e-veiligheid

Nog niet zo lang geleden had ik een online ‘discussie’ met onder andere Wilfred (en hier) over onder andere veilig gebruik van internet door kinderen. Mediawijsheid, sociale of  digitale geletterdheid;  het is maar net hoe je het wilt noemen. Daarbij kwamen ook even de rol van de overheid en natuurlijk die van het onderwijs aan de orde.  

Minister van onderwijs Plasterk had in een reactie op kamervragen aangegeven het niet nodig te vinden meer aandacht te schenken aan internetgebruik. Zowel de veiligheid in gegruik door kinderen als het verantwoord gebruik van de sociale dimensie van het internet zouden volgens Plasterk voldoende gegarandeerd worden door kerndoelen, eindtermen en dergelijke. Ik ben dat niet met hem eens en volgens mij ben ik niet de enige.

Bekend internetsocioloog Albert Benschop hangt de mening aan dat verantwoorde sociale omgang van mensen op internet in communities en dergelijke vooral afhangt van zelfregulering. De vfaag blijft bestaan of dat ook geldt voor kinderen die op een steeds jongere leeftijd verzeild raken in suspecte omgevingen.

Via de weblog van Ewan McIntosh (The Byron Review unveiled: better information for parents) werd ik vandaag geattendeerd op een rapport voor de Britse overheid dat zich in het bijzonder richt op e-safety. Het zogenaamde Byron-rapport ‘on children, the net and gaming’ is geschreven door Tanya Byron op verzoek van de Britse  premier. Een zeer uitgebreid onderzoeksrapport dat gelukkig ook vergezeld gaat van een samenvatting.

Een snelle blik in de samenvatting levert de volgende aanbevelingen van Byron op m.b.t het curriculum, nieuwe docenten, de lespraktijk en schoolbeleid:

In relation to Schools I recommend:
That the Government ensures that e-safety best practice is well reflected in guidance and exemplar case studies across the curriculum as part of the support being provided to help schools to implement the new curriculum. (…)

That the TDA (Training and Development Agency) take steps to ensure that new teachers entering the profession  are equipped with e-safety knowledge and skills. I recommend specific ways of  achieving this, including revising the statutory ICT test, providing guidance for  initial teacher training providers on how to assess trainee e-safety skills against the
Professional Standards for Teachers and that TDA’s survey of new teachers should include elements on e-safety.
That the Government takes this opportunity to encourage school leaders and  teachers to focus on e-safety by identifying it as a national priority for continuous  professional development (CPD) of teachers and the wider school workforce

That in all schools, action is taken at a whole-school level to ensure that e-safety  is mainstreamed throughout the school’s teaching, learning and other practices.
In particular I recommend that:
– Government should encourage schools to use Becta’s self review framework assessment to drive continual improvement in schools’ use of ICT including with regard to e-safety.
– 100% of schools should have Acceptable Use Policies that are regularly reviewed, monitored and agreed with parents and students. Guidance on this should be incorporated in Becta’s revised self review framework.
– that all schools and local children’s services use an accredited filtering service.

Er is van het advies ook een versie voor de Engelse schooljeugd verschenen op een aparte webpagina.

Vergelijkbare initiatieven in Nederland zijn te vinden bij Kennisnet (mediawijsheid) en vooral bij Digibewust. Maar zo concreet als de voorstellen van Byron richting onderwijs zijn deze intitiatieven helaas niet. Misschien moeten belangengroepen er eerst eens flink de aandacht voor vragen voordat de vrijblijvendheid wordt ingeruild voor verantwoord beleid.

One Response to “Mediawijsheid en e-veiligheid”

  1. Buitengaats » Blog Archive » Born Digital. Raised …? Says:

    […] In Nederland wordt gelukkig genuanceerder gedacht over de mogelijkheden en gevaren van internet. Ook het onderwerp mediawijsheid wordt door de overheid in de persoon van minister Plasterk als opvoedkundig en onderwijskundig aandachtspunt serieus genomen. Hoewel we met het Expertisecentrum Mediawijsheid op de goede weg zijn, zijn we helaas nog niet zover als in Engeland (vergelijk mijn bericht over het Byron rapport’). Our goal in this book is to present the good and the bad in context and to suggest things that all of us—parents, teachers, leaders of companies, and lawmakers—can do to manage this extraordinary transition to a globally connected society without shutting the whole thing down. […]

Leave a Reply