IT-managers en web 2.0

Gmail, Yahoo, Zoho en Google Apps staan bovenaan het web 2.0 ergernissenlijstje van cio’s. It-bazen zijn ook niet gecharmeerd van blog’s, wiki’s, rss en sociale netwerken. (bron)

Dit soort berichten doen mij vermoeden dat er voor de invoering van Web 2.0 in het onderwijs meer nodig is dan missiewerk bij docenten.

De belangrijkste reden voor de afkeer van de managers zou volgens het onderzoek liggen in de beveiliging. Ik vraag me af of dat ook de ware reden is. Net als bij onderzoek onder IT-managers over open standaarden enige jaren geleden door het programma OSOSS, lijkt me de onbekendheid met het fenomeen web 2.0 een belangrijke factor. Je dan gewoon verschuilen achter issues als veiligheid, is meteen ‘veilig’.

Applicaties als Google Docs of Zoho zouden bovendien niet toereikend zijn voor het gebruik in bedrijven. Ik heb het gevoel dat er in bedrijven zonder blikken of blozen wordt geupgrade naar een nieuwe versie van Word of Excel terwijl het gros van de gebruikers nog geen 10% van de geboden functionaliteit inzet of daar zelfs kennis van heeft. Een uitspraak als deze veronderstelt tevens dat IT-managers onderzoek doen naar de verschillen tussen online applicaties en de standaard software voor kantoorautomatisering. Ook dat lijkt me niet het geval. Had men dit wel gedaan dan waren in de afgelopen jaren veel meer bedrijven en scholen overgestapt op Open Office.

De gemiddelde IT-manager is volgens mij minder bij de tijd dan nodig is. Wanneer een bedrijf of shool zich strategisch oriënteert op ontwikkelingen als SOA en RIA (rich internet applications) kan men daarbij niet om Web 2.0 heen. Zolang IT-managers over forse budgetten en te weinig kenns van zaken beschikken zullen ze blijven opteren voor de ‘veilige’ keuzes.

Ook bij de waarde van een onderzoek door CIO.com kun je vraagtekens plaatsen. Een artikel bij soa-talk.blogs.techtarget.com over een onderzoek onder leden van SearchSOA.com geeft een aantal resultaten weer die een heel ander beeld oproepen.

In all we received 395 responses and 44% said rich Internet applications were part of their enterprise IT/business strategy. Another 30% reported that RIA would become part of that strategy in 2008. 85% reported that RIA was an important to extremely important piece of their SOA strategy. Only 2% said RIA wasn’t important at all to their SOA plans.
Most strikingly, 74% reported they expect the importance of RIA to their IT/business goals to increase this year.

Welke onderzoeken een correct beeld oproepen is uiteindelijk niet van belang. Voor mij is eigenlijk alleen maar belangrijk of de IT-managers in het onderwijs open staan voor de technologie die het onderwijs nieuwe mogelijkheden biedt voor interactie en participatie, de wezenskenmerken van het onderwijs van de 21-ste eeuw.

Leave a Reply