Visuele gadgets voor Google Docs

Sinds deze week heeft Google Docs een aantal interessante nieuwe features.

Het is mogelijk om aan een google spreadsheet een gadget toe te voegen door met rechts op een cel te klikken. Bij de keuze uit de gadgets heb je de volgende mogelijkheden:

Vlakdiagram

Interactief vlakdiagram; elke numerieke kolom is een lijn

Staafdiagram

Interactief staafdiagram; elke kolom is een staaf.

Graadmeters

Elke numerieke waarde wordt weergegeven als een meter.

  Beeldlijndiagram

Lijndiagram met de diagram-API van Google

  Lijndiagram

Interactief lijndiagram; elke numerieke kolom is een lijn.

  Cirkeldiagram

Interactief cirkeldiagram; elke waarde wordt weergegeven als een taartpunt.

  Spreidingsdiagram

Interactief spreidingsdiagram. De eerste kolom is voor de X-coördinaten, de volgende kolommen voor de Y-coördinaten.

  Interactief chronologisch diagram

Een interactief chronologisch lijndiagram zoals wordt gebruikt in Google Economie. De eerste kolom bevat datums en de tweede kolom bevat waarden.

  Motion Chart

A dynamic flash based chart to explore several indicators over time. Required columns: bubble name, time and 2 columns of numeric values. Optional columns: Numeric values or categories.

  Tabel

Een interactieve tabel met filters en groepeerfuncties.

  Temperatuurkaart

Geeft een kaart weer met verschillen in kleurintensiteit die overeenkomen met bepaalde waarden. De eerste kolom bevat ISO-landcodes, en de rest van de kolommen bevatten numerieke waarden.

  Kaart

Elke rij staat voor een adres dat op de kaart wordt weergegeven; de laatste kolom kan worden gebruikt voor knopinfo.

  Zoeken op het web

Zoeken op het web naar alle geselecteerde waarden.

  Afbeeldingen zoeken

Zoeken naar afbeeldingen voor alle geselecteerde waarden.

  Organisatiediagram

Twee kolommen verwacht: een voor de naam van de werknemer en de tweede voor de naam van de manager.

Leave a Reply