Web 2.0 en het democratisch tekort

Leiden de web20peacelove.jpgmogelijkheden van nieuwe media vanzelf tot een volwaardige dialoog tussen burger en overheid, tussen consument en bedrijfsleven?

Deze vraag staat centraal tijdens het rondetafelgesprek op internet met experts en crowds dat De Balie morgenavond, 12 maart, organiseert.

Bedrijven en overheden zijn naarstig op zoek naar mogelijkheden om met burgers in gesprek te raken en hun kennis en ervaring te betrekken in de besluitvorming. Nieuwe media bieden daartoe mogelijkheden. Verwachtingsvolle stellingen over het democratiserende vermogen van nieuwe media vullen al enkele jaren opiniepagina’s, weblogs en bestsellers.

Het gesprek wordt rechtstreeks via internet uitgezonden. Via de chat van De Balie kan iedereen deelnemen aan de discussie.

Beargumenteerde stellingen voor het debat kunnen nog steeds worden aangedragen op de site democratiseringvandewaarheid.

Leave a Reply