Standaarden voor sociale netwerken in het onderwijs

We raken in het onderwijs steeds meer gewend aan het belang van standaarden. Met name als het gaat om de uitwisselbaarheid van gegevens zijn standaarden onmisbaar. Binnen het onderwijs heeft onder andere kennisnet een bijdrage geleverd door zich sterk te maken voor de ontwikkeling van de edustandaard (het  content zoekprofiel voor PO, VO en BVE) en meer recentelijk (2007) de portfoliostandaard (E-portfolio NL).

In verband met de recente discussies over het gebruik van sociale netwerken komen er ook andere standaarden in beeld. Een aantal van die standaarden zijn onlangs bediscussieerd tijdens een van de SXSW Interactive Festival Panels. Op de site van de ReadWriteWeb is er op basis van de paneldiscussie in het bericht 4 Technologies for Portability in Social Networks: A Primer een korte ‘primer’ gepubliceerd van de belangrijkste van deze standaarden, zoals OpenID, FOAF, XFN en andere.

Mijn verwachting is dat we op termijn vanuit onze nog meer gesloten onderwijssystemen toenadering zoeken tot de sociale netwerken op het web, zoals Facebook en Ning. Voor de argumenten die hierbij een rol spelen verwijs ik graag naar onderstaande, uitstekende presentatie van Wilfred Rubens.

Om de koppeling met sociale netwerken op een goede manier te realiseren, zijn standaarden dus voor het onderwijsveld van belang.

Ik ben dan ook benieuwd op welk moment er aandacht zal gaan ontstaan voor dit soort standaarden, bijvoorbeeld bij partijen als Surf en Kennisnet. En natuurlijk is het ook van belang dat de aanbieders van de traditionele schoolsystemen als Blackboard, N@tschool en noem maar op, tevens ondersteuning bieden voor dit soort standaarden. Of instellingen moeten bij de aanschaf van nieuwe systemen al rekening houden met de ondersteuning van deze standaarden in het plan van eisen. Een voorbeeld van zo’n systeem is Elgg, een open source portfolio-achtig social netwerk, dat bijvoorbeeld FOAF ondersteunt.

Leave a Reply