Informatie en diensten

Steeds vaker en steeds meer worden informatie en diensten elektronisch ontsloten voor burger (“digital native” of niet) en bedrijfsleven. Zowel nationaal als internationaal (lopen communities met deze demarcaties in de pas?) zijn er recentelijk een tweetal bijgekomen. Voor het Nederlandse onderwijs is COLO aangewezen als National Reference Point:

(…) contactpunt voor iedereen die informatie zoekt over het beroepsonderwijs in Nederland en andere Europese landen.

Voor de “Europese burger” (onverlet de persoonlijke voorkeur bij het nakende referendum over de Europese grondwet) is er nu een portaal met:

informatie over uw rechten en kansen in de EU en haar interne markt en ook advies over de manier waarop u uw rechten in de praktijk kunt uitoefenen.

Wat ik node mis is de aandacht voor de vraagzijde. Wil ik mij ‘bekennen tot” dan zou ik toch graag beschikken over RSS-feeds. Of zoals Robert Scoble het uitdrukt:

You don’t have RSS feeds. That means I won’t be able to build a relationship with this site.

Helaas. Een gemiste kans!’

Leave a Reply