Cedefop-onderzoek naar future skills

 Recentelijk heeft Cedefop het onderzoek “Future skill needs in Europe: medium-term forecast” gepubliceerd. Het onderzoek beschrijft de ontwikkeling op de Europese arbeidsmarkt tot 2015. Het is volgens Cedefop een eerste onderzoek in zijn soort dat een consistent en volledig beeld geeft van werkgelegenheid en de arbeidsmarktvraag in heel Europa. 

Het onderzoek laat zien dat de vraag naar personeel toeneemt in de meeste beroepen, behalve de primaire sector, door met name de groei van de dienstensector en ontwikkelingen  op het gebied van technologie en organisatie. Dit wordt onder andere mooi duidelijk in onderstaande grafiek waarin naar voren komt dat de vraag naar gekwalificeerde MBO-ers licht toeneemt maar ook vooral de vraag naar HBO-gekwalificeerd personeel toeneemt. Dit komt aardig overeen met de Lissabon-doelstellingen. En iedereen weet dat we die doelstellingen waarschijnlijk niet gaan halen.

Wel is ook voor het MBO de  verschuiving zichtbaar naar de tertiaire sector als het gaat om de vervangings- en uitbreidingsvraag.

Het onderzoeksrapport bevat nog veel meer interessante gegevens. Cedefop geeft aan dat dit onderzoek niet dient ter vervanging van nationale studies maar ter aanvulling daarop. Nationale studies hebben als grootste manco dat ze onderling niet vergelijkbaar zijn en daardoor geen sluitend beeld opleveren voor heel Europa.

The aim of the present project is not to substitute national forecasts, nor to seek to criticise or undermine them. Rather it is to present an alternative view, set within a European context that puts individual country results into a broader perspective. The longer-term aim is to work with individual country experts to try to reach a consensus on historical patterns and the main underlying trends as well as on basic data and methods.

Ik benieuwd of COLO op korte termijn meer met dit onderzoek gaat doen.

Leave a Reply