Europese innovatie scorebord 2007

Deze week verscheen (voor de zevende keer) een rapport met de titel “European Innovation Scoreboard 2007; Comparative analysis of innovative performance“. Volgens het rapport maakt Nederland deel uit van de groep innovation followers. Tot deze groep behoren ook Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, IJsland, Ierland en Luxemburg. In de index komt Nederland op een 14de plaats. In onderstaande grafiek zijn de innovation followers geel gemarkeerd. De groene groep wordt aangeduid als de innovation leaders.

Met een indexwaarde van 0.48 scoort Nederland amper boven het Europese gemiddelde van 0.45. In 2003 zat Nederland nog op en waarde van 0.50! En de afstand tot het gemiddelde wordt volgens het rapport alleen maar kleiner omdat de individuele groei van innovatie performance van Nederland (maar ook van België, Frankrijk, en Denemarken) achterblijft bij de groei van het Europese gemiddelde. Een proces dat de komende vijf tot tien jaar plaatsvindt. Nederland scoort binnen de vijf onderscheiden innovatiedimensies vooral ondermaats als het gaat om ‘innovatie & ondernemerschap’ en ‘applicaties’ (de toepassing in innovatieve sectoren). De overige drie zijn innovatiedrivers, kenniscreatie en intellectueel eigendom.

Hoe wordt de innovatieperformance nu eigenlijk bepaald? Er zijn een flink aantal indicatoren verdeeld in vijf groepen. Belangrijke indicatoren die met onderwijs te maken hebben, zijn:

  • aantal mensen (per 1000)  met een diploma/graad in exacte wetenschappen (science en engineering) in de leeftijdsgroep 20-29
  • aantal mensen (per 100) met een tertiaire opleiding in de leeftijdsgroep 24-65
  • de breedbandpenetratie: aantal per 100 met een dergelijke aansluiting
  • aantal mensen (per 100) dat deelneemt aan leven lang leren in de leeftijdsgroep 24-65
  • het rendement (in % van de totale schoolpopulatie) van MBO niveau 2, 3 en 4 de bovenbouw van het Havo/VWO (ISCED 3a, b en c).

Al deze indicatoren behoren tot de de dimensie innovatiedrivers (structurele voorwaarden  voor innovatie). In deze categorie doet Nederland het bovengemiddeld goed.

Overige indicatoren hebben van doen met R&D, investeringen in innovatie, innovatie binnen het MKB, etc. Al met al een interessant rapport. Ook voor het MBO want innovatie samen met / binnen het MKB is een van de elementen die bij veel ROC’s op de agenda staat.

Leave a Reply