KM 0.0: trusted, context-rich conversations among communities that care

Dave Pollard heeft op verzoek van lezers zijn ideeën over kennismanagement bij elkaar gebracht in een pragmatisch KM-framework dat voor praktisch iedere organisatie toepasbaar is.

De nadruk in het framework ligt meer op context, connectivity, personalisering, betrokkenheid en beschikbaarheid dan op zaken als content, gegevensverzameling, repositories en websites. Veel van de componenten uit dit framework vertonen overeenkomst met de functionaliteiten van sociale netwerken.

Je krijgt de indruk dat door ketenomkering en nieuwe verhoudingen tussen producenten en pro-sumers een soort (sociale) netwerkeconomie ontstaat. Om die reden zijn ook bedrijven gebaat bij participatie in sociale netwerken. Sociale netwerken in de vorm van consumentengemeenschappen die waardevolle informatie en bijdragen bieden als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ik denk dat dit framework ook goed is toe te passen op onderwijs en de relatie tussen docenten en studenten in (virtuele) netwerken.

Je kunt het onderstaande framework bijvoorbeeld een op een leggen naast de twaalf aanbevelingen van George Siemens. Siemens publiceerde deze aanbevelingen na een elektronische discussie met forumbezoekers tijdens het laatste Instructional Technology Forum over de vraag hoe connectivisme in de klassesituatie geïmplementeerd kan worden. Aan de basis van de discussie tijdens het forum lag zijn laatste paper: Learning and Knowing in Networks: Changing roles for Educators and Designers

Voor Pollars is kennismanagement (KM 0.0)

the art of enabling trusted, context-rich conversations among the appropriate members of communities about things these communities are passionate about.

Pollard stelt dat de componenten uit zijn framework haaks staan op datgene wat bedrijven over het algemeen verstaan onder kennismanagement. Bedrijven benaderen kennismanagement anders en investeren ook in andere voorzieningen. Vergelijk daarvoor de middelste kolom. De KM-componenten uit het onderstaande framework – de rechter kolom – zijn volgens Pollard goedkoop, alomtegenwoordig en ook eenvoudig te implementeren.

  KM 1.0: all about content and collection KM 0.0 (PKM): all about context and connection
content management, search and delivery platform large centralized just-in-case content repositories of ‘submitted’ ‘reusable’ documents with standardized taxonomy and search tools personal content management tools – everyone manages their own content, just-in-time, harvestable
content publishing, browsing and information flow large complicated centrally-managed intranets for ‘publishing’ and ‘browsing’ content; main information flows are top-down instruction (policies, directories), bottom-up submission RSS-publishable and subscribable personal web pages, blogs and small-group-created wikis; main information flows are what matters to each person, peer-to-peer
communities communities of practice – centrally established and managed, content-focused communities of passion – self-managed and ad hoc, conversation-focused
content format paradigm “best practices’ (stripped down) stories (detailed, context-rich); visualizations
public presence and
‘marketing’
public websites (boundaries established by firewall) everything inside is open and shared outside unless it’s illegal to do so (community of the whole world)
research licensed databases purchased from outside info-professionals (disintermediation) high-value, high-meaning RSS-subscribable content produced by internal info-professionals (reintermediation):
  • awareness alerts (what’s new?),
  • research (what does it mean?),
  • guidance (what should we do about it?)
connectivity enablers e-mail
  • IM
  • virtual meeting tools (desktop video, other simple ubiquitous real-time tools)
  • organization and facilitation of real & virtual community-self-initiated self-managed events, including Open Space hosting & facilitation
  • people-finding and community-creating tools
what’s served up on the public website what the company wants you to know: press releases, sales material what the customer wants to know: multimedia interactive self-assessment tools

Leave a Reply