Een leven lang leren

Na de mededeling van O, C en W dat er met ingang van 1 maart 2005 voor een periode van twee jaar een speciale directie “Leren en Werken” wordt ingesteld, nu het bericht dat de stichting Kennisland samen met Kennisnet een portaal heeft ontwikkeld voor iedere Nederlandse burger. Voorlopig nog slechts een demo maar Mark Rutte heeft toegezegd de portaal zo snel mogelijk te realiseren. De VET conference in Maastricht eind vorig jaar met de prioriteitsstelling voor een leven lang leren (een minpuntje voor het beroepsonderwijs), krijgt misschien al snel een praktisch vervolg. Maar de demo laat zien dat er van burgers een actieve houding/rol wordt verwacht. Wat is de rol van het onderwijs en het nieuwe leren als zaken als persoonlijke leertrajecten en leerrekeningen realiteit worden? (Zie ook het nationaal actieprogramma Een leven lang leren).

Leave a Reply