Alfabetisme 2.0

 

Aandacht voor lezen, schrijven en correcte spelling wordt blijkbaar ook in Schotland onderdeel van het curriculum van de 21-ste eeuw.

“Niet vreemd” was mijn eerste gedachte. En daarbij ga je al snel uit van de Nederlandse situatie en recente rapporten als het advies doorlopende leerlijnen taal en rekenen/wiskunde (Over de drempels met taal en rekenen)  en ook het rapport van de commissie Dijsselbloem (Tijd voor onderwijs).

Een betere bestudering van het bericht “Putting literacy at the heart of learning in Scotland”  bij het Britse egovmonitor.com leert echter dat het vooral om de geletterdheid van de 21-ste eeuwse jeugd gaat.

Today, young people are spending more time using many different types of writing in and out of the classroom: webcasts, podcasts, blogging and social networking. The new emphasis on literacy is intended to teach them to think about recognising the overt and hidden messages in different media and to consider the consequences of their own actions online. They will also learn when it is and when it’s not acceptable to use text-speak.

Je bewust worden van de nuances van communicatie in een virtuele setting en ook van de gevolgen van je eigen virtuele handelen is een prima accent.

Uitspraken als de onderstaande van Maureen Watt (Minister of School and Skills) ben ik in Nederlandse rapporten. studies of persberichten nog niet tegengekomen.

Young people are immersed in technology and the tools that help them create websites, blogs, videos and podcasts also allow them to be authors and publishers. They can reach a worldwide audience, so we have to teach them to do this well. We would be failing them if we just stand by and ignore these developments.

Misschien moet ik een uitzondering maken voor het essay ” Innovatief leren met jongeren”  van Guus Wijngaards dat onderdeel uitmaakt van een studie (Alternatieven voor de school) van de Onderwijsraad uit november 2007. Helaas worden studies van de Onderwijsraad over het algemeen weinig gelezen door mensen die zich met onderwijsbeleid- en ontwikkeling bezighouden.

Het pleidooi van Theo Bastiaens in zijn oratie (Onderwijskundige innovatie: down to earth) vorig jaar mei om te komen tot een vakgebied mediadidactiek ligt in de buurt, maar kent toch meer nadruk op de toepassing van media in het onderwijs en minder het verantwoorde gebruik van media door jongeren. Docenten mogen wat mij betreft ook wel iets bewuster en vooral verantwoorder omgaan met de nieuwe media.

Tenslotte kan ik nog verwijzen naar het advies van de Digiraad die stelt dat alle jongeren een diploma Mediawijs zouden moeten halen. Komt in de buurt maar is toch meer op te vatten als een opvoedkundig lesje hoe als consument (en niet als pro-sumer) om te gaan met de gevaren die er op het internet op de loer liggen.  

Of bovenstaande ook in Nederland gaat leiden tot aandacht voor 21-ste eeuwse geletterheid is nog maar de vraag.

2 Responses to “Alfabetisme 2.0”

  1. Buitengaats » Blog Archive » Mediawijsheid en e-veiligheid Says:

    […] Nog niet zo lang geleden had ik een online ‘discussie’ met onder andere Wilfred (en hier) over onder andere veilig gebruik van internet door kinderen. Mediawijsheid, sociale of  digitale geletterdheid;  het is maar net hoe je het wilt noemen. Daarbij kwamen ook even de rol van de overheid en natuurlijk die van het onderwijs aan de orde.   […]

  2. Buitengaats » Blog Archive » Het nut van sociale netwerken voor het onderwijs Says:

    […] Een en ander bij elkaar optellend, lijkt het onderzoek er op te wijzen dat de ontwikkeling van digitale geletterdheid (ik spreek, net als Wilfred, liever van digitale geletterdheid) bevorderd wordt door de inzet van sociale netwerken. Greenhow suggests that educators can help students realize even more benefits from their social network site use by working to deepen students’ still emerging ideas about what it means to be a good digital citizen and leader online. […]

Leave a Reply